КАЛУЂЕРИЦА: Општинска испостава почела са радом (ФОТО+ВИДЕО)


У просторијама Месне заједнице у Калуђерици отпочела је јутрос са радом испостава Градске општине Гроцка. Руководство општине Гроцка успело је да грађанима Калуђерице пружи административни услужни центар, први пут у историји општине, који обухвата републичке, градске и општинске службе на једном месту.
Отварању испоставе присуствовали су градски менаџер Горан Весић, председник градске општине Гроцка Стефан Дилберовић, господин Драгољуб Симоновић, директори јавних предузећа и општинско руководство.

У изјави за медије градски менаџер Горан Весић истакао је да је отварање овакве испоставе од непроцењивог значаја за грађане , будући да у Калуђерици живи више од 40 хиљада људи , који су до сада административне послове обављали у Гроцкој.
– Ово је управо оно што желимо и чему тежимо. Циљ нам је да новим законом и статутом спроведемо децентрализацију, то јест да надлежности града пренесемо на општине, а потом и на приградске општине, а да локална самоуправа одређене надлежности пренесе на Месне заједнице, како би грађани послове завршавали у насељима у којима живе. Ово је прва општина која је овако нешто урадила и која заслужује да буде пример другим општинама, јер свако веће насеље треба да има услужни административни центар- рекао је градски менаџер Весић.
Он је такође истакао да је претходној години у овом насељу отворена прва легална пијаца, а да ће се у априлу месецу у оквиру пројекта регионалног цевовода макиш – Младеновац изградити прикључак од Зучке капије ка Калуђерици, чиме ће ово приградско насеље бити прво које ће добити исправну градску воду.
Овом приликом председник Градске општине Гроцка Стефан Дилберовић захвалио се градском менаџеру Горану Весићу на изузетној сарадњи , својим сарадницима, који су три године радили на овом пројекту и грађанима Калуђерице на стрпљењу и разумевању, јер су толико чекали на отварање испоставе.
– Поносан што смо успели, великим трудом, ангажманом и залагањем, да испунимо дато обећање. Било је веома тешко да на једно место доведемо републичке, градске и општинске институције и да грађанима Калуђерице омогућимо да у свом насељу завршавају административне послове, али смо успели.
Председник општине Дилберовић такође је истако да ће општина у сарадњи са Београдским водоводом и градском Дирекцијом за изградњу у марту започети радове на уцевљивању Калуђерачког потока, тј. поставиће се две трасе колектора пречника 500 милиметара, у који ће се уливати слив канализације са леве и десне стране насеља. По питању новог калуђеричког гробља, ове године радиће се експроприација земљишта на предвиђеној локацији, а реализација прве фазе се очекује током 2017. године. Гробље ће се простирати на површини од 9 хектара и имаће 3000 гробних места.
У даљем тексту можете прочитати које су службе и шалтери отворене у Калуђерици и који ће се послови обављати:
Шалтер Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање где ће се издавати:
– потврде и уверења о подацима из матичне књиге осигураника
регистроване пријаве и одјаве
подаци о стажу и основицама осигурања
– подаци из матичне евиденције корисника права
уверења о коришћењу пензије и других права из пензијског и инвалидског осигурања
Шалтер поште где ће се обављати платне услуге изузев мењачких послова, и то:
– уплата и исплата по текућим рачунима грађана
– пријем уплате и исплате електронске ПосТнеТ уплатнице
– уплата комуналних услуга
– вршење услуга по посебним уговорима
Благајна ЈКП „Београдски водовод и канализација“, где ће се вршити наплата финансијских потраживања за утрошену воду и услуге.
Благајна „ЕКО Гроцка“, где ће се вршити наплата услуге одношења смећа.
Испостава Националне службе за запошљавање:
-послови евиденције и издавање уверења по основу незапослености за грађане насеља Калуђерица
Служба за катастар непокретности, где ће грађани моћи да добију следеће услуге , за 5 катастарских општина (Калуђерица, Лештане, Винча, Болеч, Ритопек) и то:
– увид у дигитални катастарски план
– увид у власништво над непокретностима преко Интернет сервиса е-катастар
– увид у податке о поднетим захтевима на непокретностима
– увид у информације о тренутном статусу поднетог захтева
– увид у датум правоснажности првостепених решења
– подношење и издавање захтева за:
препис или извод из листа непокретности
копија плана
уверења о кретењу/историјату непокретности
уверења о кућном броју
уверења о поднетим захтевима и неизвршеним променама
уверења о имовном стању лица за потребе:
регулисања пијачне тезге
приказа Центру за социјални рад
регулисња дечијег додатка
регулисања родитељског додатка
приказа суду
регулисања хранитељства
куповина првог стана
регулисања права из области борачко- инвалидске заштите
Одељење Управе јавних прихода Гроцка , где ће се обављати следећи послови:
– упит стања
– листинг
– пријем захтева за издавање уверења за физичка лица
– пријем захтева за прекњижење
– пријем захтева за аутоматско додељивање шифре за упит стања путем интернета
Шалтер овервача где ће се обављати послови пружања информација грађанима и послови овере фотокопија, потписа,преписа и рукописа као и потврда о животу.
Шалтер Одељења за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове ГО Гроцка , које ће обављати послове пружања информација и помоћи странкама у ези потребне документације за озакоњења објеката, као и пријем допуна по предметима озакоњења , затим и давање општих информација у поступку спровођења електронске обједињене процедуре ( обавештења о подношењу захтева електронским путем у редовним поступцима).

Број телефона испоставе Градске општине Гроцка у Калуђерици 011 3413-715
Оверивачи: локал 102
Одељења за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове: локал 103
Благајна ЕКО Гроцка: локал 104
Благајна ЈКП „Београдски водовод и канализација“: локал 105
Служба за катастар: локал 108
Одељење Управе јавних прихода: локал 108
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 011 3410-211, Пошта 011 3413-322
Извор: GROCKA.RS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

ЯB na vašem telefonu

Radio Boleč Streaming

Vremenska Prognoza